ກ່ຽວກັັບພວກເຮົາ.

 

ຂໍ້ມູນຈາກຄະນະກຳມະການກໍ່ຕັ້ງ:

ກ່ອນອື່ນໝົດ VIETNGASTONE ຂໍກ່າວຄໍາສະບາຍດີ , ພ້ອມດ້ວຍຄຳຂອບໃຈເລິກເຊີງເປັນຍ່າງຍິ່ງເຖີງບັນດາທ່ານລູກຄ້າແລະເພື່ອຮ່ວມງານທີ່ໄວ້ໃຈ ສະໜັບສະໜູນແລະກ້າວໄປພ້ອມກັນກັບVIETNGASTONE ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຜ່ານມານັບແຕ່ VIETNGASTONE ກໍ່ຕັ້ງຂື້ນມາ ນີ້ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ໜ້ອຍເລີຍທີ່ທຸລະກິດໜື່ງຂອງຫວຽດນາມຄື VIETNGASTONE ນີ້ມີຈຸດຢືນຕໍາແໜ່ງທີ່ໝັ້ນຄົງເປັນຂອງຕົວເອງໃນຜືນແຜ່ນດິນລາວ ,ເຮົາເລືອກແຂວງຊຽງຂວາງຂອບເຂດພູພຽງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ເປັນຈຸດຢືນທຳອິດ VIETNGASTONE ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕິດຫິນອ່ອນ Granite ແລະ Marbleໃຫ້ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງເປັນຕົ້ນແມ່ນ : ໂຮງແຮມ ຊຽງຂວາງ, ໂຮງແຮມ COECCO,ເດີ່ນອະນຸສາວະລີທ່ານ ຕູ້ຢ່າ ໄຊຈູ ,ທະນາຄານລາວ -ຫວຽດ ສາຂາຊຽງຂວາງ, ພະແນກແຜນການແລະລົງທືນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ , ສວນນ້ຳພຸ ນ້ຳເງີມແລະອື່ນໆອິກ….

ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີໃນການຕໍ່ສູ້ຂ້າມຜ່ານອຸປະສັກຕ່າງໆ , ທ່າແຮງໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ VIETNGASTONE ກຳລັງປະຕິບັດນີ້ແມ່ນຍັງເປັນໄປຕາມແບບແຜນແລະຕາມແນວທາງທີ່ຄະນະກຳມະການຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຄະນະຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ຊີ້ນໍາແນວທາງໄວ້ , ກໍານົດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງລະດັບຍຸດທະສາດແລະການຈັດການ, ໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຜ່ານບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ສໍາເລັດເຊັ່ນ : ພິພິຕະພັນເມືອງ ວຽງໄຊ -ແຂວງຫົວພັນ ,ກຸ່ມອາຄານສຳນັກງານເມືອງສອນ -ແຂວງ ຫົວພັນ ,ເຮືອນເອື້ອຍໄພລິນ ຊວນທີ່ງ ແຂວງ -ສະວັນນະເຂດ , ໂຮງແຮມ Muong Thanh LUXURY- ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ໂຮງແຮມ Azalea Prak View -ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ທະນາຄານລາວ -ຫວຽດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະສາດຄໍາຮຸງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລະຍັງອິກຫຼາຍໆໂຄງການອື່ນທີ່ກໍາລັງຢູ່ໃນຂະບວນການກໍໍ່ສ້າງທີ່ໃກ້ຈະສຳເລັດສົມບູນໃນໄວໆນີ້ . ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ເໝາະສົມກັບແນວທາງການພັດທະນາທົ່ວໂລກເວົ້າລວມ ຂອງລາວແລະຫວຽດນາມເວົ້າສະເພາະ.

ສຳລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມ VIETNGASTONE ໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມແລະຝືກອົບຮົມໃຫ້ຄົນລຸ້ນໃໝ່ພາຍໃນປະເທດລາວ ບັນດາລູກຫຼານລ້ານຊ້າງທີ່ມີພອນສະຫວັນແລະອ່ອນໂຍນນີ້ . VIETNGASTONE ມີໜື່ງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງຫຼາຍວ່າ ທຸກໆຄົນລ້ວນແຕ່ມີຄຸ່ນຄ່າທີ່ຈະພັດທະນາໂຕເອງ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ພວກເຮົາປາຖະໜາທີ່ຈະນຳພາແລະແນະນຳ ,ເພື່ອບັນດາຄົນລຸ້ນໃໝ່ໄດ້ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມໂຕເອງໃນສະພາບເວດລ້ອມການເຮັດວຽກເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມເປັນມືອາຊີບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການຍອມຮັບ, ປະດິດບັນດາພະລິດຕະພັນເພື່ອເປັນທີ່ລະລືກຊື່ໄວ້ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຈຸດປະສົງແນວທາງການພັດທະນາທີ່ເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ບັນດາເພືອນຮ່ວມງານ ມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະເປັນວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນເທົ່ານັ້ນ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມ , VIETNGASTONE ໃຫ້ຄໍາສັນຍາວ່າ :
• ສຳລັບພະນັກງານ: ຕອບສະໜອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ຍືນຍົງ
• ສຳລັບລູກຄ້າ: ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
• ສຳລັບຊຸມຊົນ: ຮ່ວມມືພັດທະນາສ້າງສາປະເທດລາວໃຫ້ກ້າວໜ້າດີກວ່າເກົ່າ
• ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານ : ຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ປີ2018ແມ່ນປີທີ່ VIETNGASTONE ຈະກ້າຜັນປ່ຽນເພື່ອເພີມປະສິດທິພາບ .ເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບທຸກຍຸກທຸກສະໄໝ ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະນຳສະເໜີສິນຄ້າແລະບໍລິການຂອງ VIETNGASTONE ໄປທົ່ວທຸກພື້ນທີ່ໃນປະເທດລາວ ການສະໜັບສະໜູນຖືເປັນກຳລັງໃຈຂອງພະນັກງານທຸກຄົນຈະແມ່ນແຮງຈູງໃຈທີ່ແຂງແກງແລະຍືນຍົງພາເຮືອ VIETNGASTONE ອອກສູ່ທະເລອັນໃຫຍ່ກວ້າງ ເພື່ອເປັນການຢືນຢັນການດຳລົງຄົງຢູ່ຂອງ VIETNGASTONE ເທີງແຜ່ນດິນລາວອັນສັກສິດກາຍເປັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນໃຫ້ຄົນຄົນ ,ໃຫ້ຊີວິດ ຊີວິດ.

ຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການ

1/. ຈຳຫນ່າຍຫີນ:

* ຫີນ Granite ທໍາມະຊາດ

* ຫີນ Marble ທໍາມະຊາດ

* ຫິນທຽມ ( Đá nhân tạo )

ກໍ່ສ້າງຕິດຫີນອ່ອນລາຍຫີນອ່ອນ:

*  ຫີ້ງບູຊາ
*  ພື້ນເຮືອນ, ພື້ນຫ້ອງນ້ຳ, ຝາຫ້ອງນ້ຳ……
*  ລະບຽງ, ຫນ້າໂຕະ, ຕັ່ງ, ສະລອຍນ້ຳ…….
*  ເສົາເຮືອນ, ລູກຕິ່ງ, …
*  ຂັ້ນໄດ, ລິບ, ຫນ້າໂຕະຫ້ອງຄົວແລະອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການ.

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກໃຊ້ຫີນອ່ອນ VIETNGASTONE?

ຈຳຫນ່າຍຫີນອ່ອນ:

 • ເປັນປະເພດຫີນອ່ອນເນື້ອລະອຽດທຳມະຊາດຫລາຍຮູບແບບແລະຄຸນນະພາບສູງ.
 • ມີແບບຫີນໃຫ້ທ່ານເລືອກຟຣີ.
 • ທີ່ປຶກສາອອກແແບບຟຣີ.
 • ປຶກສາໃຫ້ຂໍ້ມູນເຫມາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຂອງລູກຄ້າ.
 • ລາຄາເຫມາະສົມ.

ກໍ່ສ້າງຕິດຫີນອ່ອນລາຍຫີນອ່ອນ:

 • ຄຸນນະພາບເປັນເງື່ອນໄຂສຳຄັນ ສຳລັບການປະຕິບັດໂຄງການທັ້ງຫມົດ.
 • ທີມງານກໍ່ສ້າງມີຄວາມຊຳນານງານ,ປະສົບການສູງ.
 • ມີຄວາມສະເຫມີພ້ອມແລະຮັບຜິດຊອບ.

ຜນການຂ້າງຫນ້າ ພາລະກິດຄຸນຄ່ານິຍົມ

ແຜນກາຂ້າງຫນ້າ:

 • ສ້າງບັນດາສິນຄ້າແລະບໍລິການທີ່ມີລະດັບທາງຄນຄ່າທີ່ສຸດໃຫ້ກັບບັນດາລູກຄ້າ,ເພື່ອນຮ່ວມງານແລະວິສາຫະກິດ.
 • ການບໍລິການຊຸມຊົນ: ສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນລາວມີວຽກເຮັດງານທຳ, ນຳຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ,ທັກສະແລະປະສົບການໃຫ້ໄວຫມຸມລາວ(ໂດຍສະເພາະ ປີ 2019).

ພາລະກິດ:

 • ຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສ້າງແລະພັດທະນາຄວາມສາມາດຮອບຄອບໃນວິທີການທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອນໍາເອົາຄຸນຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກັບລູກຄ້າແລະເພື່ອນຮ່ວມງານ.
 • ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດໃຫ້ເປັນມິດ, ດ້ວຍຄວາມເປັນມືອາຊີບແລະຖືກກົດໝາ

ຄຸນຄ່ານິຍົມ:

ມີຄວາມເຊື່ອຖື,ໄວ້ວາງໃຈ – ຄຸນນະພາບດີ – ກ້າວຫນ້າ

ແນວທາງກະທຳ:

 • ພ້ອມຮຽນຮູ້ສິ່ງໃຫມ່ເພື່ອຍືນຍົງແລະພັດທະນາ.

 

 

 

 

 

 

 

Only this producing program is normally the past dissertation asst . and also best option for carrying out an individual’s works and various personalized articles. Imagine our long-time undergo essay help.

Decide to purchase a great essay from the certified creating company to always be harmless coming from faltering your personal course! Authority novelists and additionally reduced price ranges doing the job in your profit. Purchase presently assignment.