ບອອກໂດໄຣເວີ

0

ເປັນປະເພດຫີນອ່ອນມີເຄົ້າມາ ຈາກທໍາມະຊາດປະເທດຟລັງ ແລະ ເໝາະກັບການຕິດຝາເຮືອນ,ຕິດຫ້ອງຮັບແຂກ