ໂບຕິຊີໂນ

0

ເປັນປະເພດຫີນອ່ອນມີເຄົ້າມາ ຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ ເໝາະກັບການຕິດຝາເຮືອນຮ້ອງ ຮັບແຂກ ແລະ ຂັ້ນໄດໜ້າບ້ານ